top of page
vannlekkasje

Skadesanering

Ved skadesanering menes å ta vare på eller redde verdier ved f.eks. brann, vann- eller naturskade og går ut på å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse.

Dersom uhellet er ute er det viktig å iverksette tiltak for å motvirke utterligere verditap samt gjøre skadeutbetalingene og kostnader rundt dette så lave som mulig

 

Gorgon tar for seg oppdrag innenfor alle typer skader som blant annet; Vannlekkasje, brann og branntilløp, kloakk og tette avløp, skadedyr, m.m.

Våre ansatte er dyktige fagfolk med mange års erfaring innen vaktmesteryrket. Dette sørger for at dere til enhver tid får den hjelpen dere trenger.

Dersom uhellet skulle være ute tilbyr vi også 24/7 beredskapsvakt.

Samarbeidspartnere

Vi tar på oss hele vaktmesteransvaret, utarbeider arbeidsinstruks og tar vaktmesterjobben til fast pris. Lang erfaring i allsidig vaktmesterpraksis sikrer faglig kvalifisert utførelse og kontroll. Vi satser på utdannede fagfolk innen de fleste kategorier, og tar oss av alle dine vaktmesterbehov og holder styr på dine serviceavtaler.

bottom of page