VAKTMESTERTJENESTER

Rengjøring vinduer
Murstein legging
Reparerer
Rør & avløp
Vinduspussing
Verktøy

Vi tar på oss hele vaktmesteransvaret, utarbeider arbeidsinstruks og tar vaktmesterjobben til fast pris. Lang erfaring i allsidig vaktmesterpraksis sikrer faglig kvalifisert utførelse og kontroll. Vi satser på utdannede fagfolk innen de fleste kategorier, og tar oss av alle dine vaktmesterbehov og holder styr på dine serviceavtaler.

Vedlikehold

Vi utfører blant annet:

 • Smøring/utskifting av hengsler og låskasser

 • Justering av dører og vinduer

 • Soping

 • Brøyting

 • Kontroll og vedlikehold av ventilasjonsanlegg

 • Kontroll og prøving av brannalarm, slanger, sprinkler og nødlys

 • Kontroll og rensing av takrenner

 • Kontroll av tak

 • med mer

Oppussing

 • Maling

 • Tapetsering/flise legging

 • Legging av tepper og gulvbelegg

 • Tømmerarbeid, skiftning av vinduer, dører og kledning 

 • mindre påbygg og reparasjonsarbeider

 • Montering av kjøkken/bad

 • med mer

Skadesanering

Vi tar oppdrag innenfor alle typer skader

Vi har lang erfaring med arbeid innenfor skadesanering.

 • Vannlekkasje

 • brann/branntilløp

 • kloakk/tette avløp

 • skadedyr

 • med mer

Renhold

 • Rensing av tepper

 • Boning

 • Fjerning av mose og grønske

 • Vindusvask

 • Vask av hus utvendig og innvendig

 • Støvsuging av kanaler

 • med mer

Gartnerarbeid

Vi tar på oss vedlikehold og stell av hage, park og anlegg i alle størrelser

 • Beskjæring

 • Hekk klipping

 • Gjødsling/kalking

 • Ugrassprøyting

 • Opprensking i bed og grus ganger

 • Fjerning av mose/grønske

 • Planting av busker og trær

 • Bark legging

 • Plenklipping

 • Bort kjøring av hageavfall

 • Fjerning av løv

 • Bistår med bekjempelse av skadedyr/insekter

 • Vanning og stell av ute-/inneplanter

 • Planting av ute-/inneplanter

 • Legger belegningsstein

 • Steinarbeider som skifer og naturstein murer

Please reload

Tilstands rapportering/HMS- Loggføring

Det stilles krav til dokumentering i borettslag og sameier. Vi er godt kjente med de ulike nettbaserte løsningene som brukes i dag. Vi er med å utarbeide  fremdriftsplan, følger opp og dokumenterer i henhold til lovverket.

Diverse service oppdrag

Reparasjoner og diverse serviceoppdrag

 • Flytteservice

 • Rydding i loft og kjeller

 • Utrydding og klargjøring av dødsbo

 • Bort kjøring av avfall

 • Skiftning av låser

 • Feiing, papirplukking

 • Vakttjenester i ferier o.l.

 • Rettledning til selvhjelp

 • Arrangering og ledelse av dugnadsarbeid

 • Skiftning av vindu

 • Sikring etter innbrudd o.l.

 • Tetting av vinduslekkasjer

 • Nøkkelservice

 

Elektrisk arbeid

 • Skiftning av lyspærer, lamper og armaturer

 • Reparasjoner eller utskifting av defekte deler i elektriske apparater

 • Reparasjoner av ovner og lysarmatur

 • Elektrisk egenkontroll

 • kan bistå med Tariffutregning

 • kan bistå med ENØK (Energiøkonomisering)

 • Måleravlesning og loggføring

 

Rørleggerarbeid

 • Skiftning av pakninger, vannkraner o.l.

 • Reparasjon og utskifting av sanitær og WC utstyr

 • Montering av oppvaskmaskin o.l.

 • Rensing av sluker, takrenner, septiktanker o.l.

 • Oppstaking av tette avløp

 • Isolering og tining av rør

Driftsavtaler

Vi går i dialog med kunden og skreddersyr en serviceplan. Med fokus på økonomi, kvalitet og langsiktighet  setter vi sammen opp en arbeidsliste etter ditt behov. Vi har en definert driftsinstruks som gir klarhet i avtalen pr eiendom. Vi har også lang erfaring innen driftsledelse.​

 

En driftsavtale inneholder blant annet:

 • Alle vaktmester funksjoner (oppgaver)

 • Allment tilsyn av bygg

 • Drift av tekniske anlegg som fyr- og ventilasjonsanlegg

 • Serviceavtale på tekniske anlegg

 • Tilsyn av utearealer

 • HMS

 • Kontroll og utbedring av lekeplasser

 • Taksjekk

 • Avfallshåndtering

 

Vi kan også tilby:

 • Oppmerking av parkeringsplasser

 • Høytrykksvask av uteareal

 • Staking/spyling av rør

 • Containervask

 • Skadedyrkontroll

 • Portservice

 • 24/7 beredskapsvakt

Please reload

 

Samarbeidspartnere

Vi utarbeider totalrenoveringsplaner og står for fremdriften.

Vi har gode samarbeidsavtaler med de beste håndverkerne innenfor alle faggrupper.

Gorgon følger opp underleverandører til kundens beste.